Съвети от Бизнес институт

Uchi.bg стартира поредица от срещи с опитни професионалисти, които са избрали отново да инвестират в образование. Инициативата, която се осъществява в партньорство с Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси, търси онези умения, които ни дават възможност да бъдем успешни личности в днешното динамично време.

В тази рубрика ще ви запознаем с професионалисти в различни области, които са избрали да продължат образованието си. Те са част от Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси на ВУЗФ и The Business Institute. В поредица от интервюта участниците в Програмата ще споделят опита си за това как “ученето през целия живот” ги променя в позитивна посока.

Владимир Панайотов, студент в програмата “Иновации, предприемачество и финанси”: Образованието е най-добрата инвестиция

Владимир Панайотов има завършена бакалавърска степен специалност “Мениджмънт” в Стопанския факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Скоро той се...

Борис Колев, студент в програмата “Иновации, предприемачество и финанси”: Какво по-хубаво от това да работиш с успешни приятели?

Борис Колев е изпълнителен директор на CSR Bulgaria - Българската мрежа за корпоративна социална отговорност. Той е сериен предприемач и...

Ивайло Николов, студент в МП “Иновации, предприемачество и финанси”: Осъзнах, че с магистратурата мога да постигна по-бързо поставените си цели

Ивайло Николов e съосновател на компания, работеща в сферата на рекламните услуги. В последните 5 години развива няколко бизнес направления,...