Новини

ИПИ: Нереформираната образователна система е причина за високата младежка безработица у нас

Анализ на Института по пазарна икономика (ИПИ) посочва, че динамиката на младежката безработица в България за периода 2004-2013 г. следва общите европейски...

Техническият университет в София организира лятна школа по електроника

Деcето издание на лятната школа по теоретична електротехника ще проведе катедра "Теоретична електротехника" към ТУ София под патронажа на Международния...

Граждански организации с отворено писмо срещу проекта за един учебник за всеки клас

Гражданските организации Институт за прогресивно образование, Център за приобщаващо образование, Център за образователни инициативи, Асоциация „Родители“, Фондация „Пайдея“, Сдружение „Образователен свят“, Фондация „Заедно в час“, Народно читалище...

Млади IT специалисти разработват платформа за улеснение на гражданите

Неправителствената организация “Общество”, в която членуват около 90 доброволци, разработва платформа, която улеснява гражданите в комуникацията им с институциите. В проекта се...