School Reporter

Граждански организации с отворено писмо срещу проекта за един учебник за всеки клас

Гражданските организации Институт за прогресивно образование, Център за приобщаващо образование, Център за образователни инициативи, Асоциация „Родители“, Фондация „Пайдея“, Сдружение „Образователен свят“, Фондация „Заедно в час“, Народно читалище...

Млади IT специалисти разработват платформа за улеснение на гражданите

Неправителствената организация “Общество”, в която членуват около 90 доброволци, разработва платформа, която улеснява гражданите в комуникацията им с институциите. В проекта се...