Мария Иванова

Развитието на научно-изследователските кариери в бизнеса ще обсъждат на конференция във ВСУ „Черноризец Храбър“

    Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще 2019“ (Science and Business for Smart Future), организирана за...

Три дни остават до десетото издание на форума Ratio, където международни лектори ще ни отведат дълбоко в човешкия ум

Невронауката и експерименталната психология едва сега навлизат в дълбините на човешкия ум. Макар определянето на точното взаимодействие между ума и...

Кратък, лесен и забавен наръчник за най-популярните правописни грешки в българския език

Голяма част от хората днес не обичат да пишат, тъй като българският език и граматика имат своята сложност и много...