Мария Иванова

Нов списък на професиите ще облекчи избора на учениеците и бизнеса

Учениците и обучаващите се възрастни ще бъдат облекчени в избора на своето професионално развитие чрез изцяло нов Списък на професиите...

Нов закон ще ускори пътя на научните изследвания и иновациите до икономиката

Министерството на образованието и науката изпълни ангажимента си по Националния план за възстановяване и устойчивост и публикува за обществено обсъждане...

Над 100 хиляди ученици с допълнителна социално-психологическа подкрепа по проект на МОН

Над 100 000 ученици от училища във всички области на страната ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен...

Ученичка и студент седнаха в горещия стол на Министъра на образованието

Ученичка от Първа английска езикова гимназия в София и студент в Геолого-географския факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ седнаха...