Мария Иванова

Младежки работници ще подпомагат кариерното ориентиране на учениците

Младежки работници ще оказват социално-емоционална подкрепа на ученици и младежи и ще им помагат в кариерното ориентиране. Такива специалисти ще...

Повече практически задачи в програмите по компютърно моделиране за начален етап

Повече практически задачи са заложени в програмите по компютърно моделиране, което се изучава в начален етап и по информационни технологии...

Децата в България развиват едва 61% от потенциала си

Гьоте-институт проведе дискусия на тема „Как се отглеждат бъдещи будители“, част от кампанията „Четем - разгръщаме светове“, организирана от верига...

За всеки урок в “дигиталната раница” учителите ще получават по 179 лв. заплащане

17 323 учители ще преминат обучение за работа с платформата „Дигитална раница“ и използване на иновативни методи на преподаване. Обученията...