Мария Иванова

Експерти търсят нов подход към предприемачеството в българските университети

Проектът "Българо-швейцарска предприемаческа еко система" поставя основите на партньорство в областта на предприемачеството между България и Швейцария. Целта му е...

Онтотекст представи възможности за работа в областта на семантичния софтуер на студентското състезание BEST Engineering Week

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп, представи възможности за професионална реализация в областта на семантичните технологии...

Интерактивна дискусия INNOVATION TALKS надниква отвъд границите на иновациите и предприемачеството

“Иновации и предприемачество отвъд границите” е темата на третото издание INNOVATION TALKS - интерактивна дискусия с международно участие, организирана от...