Мария Иванова

Експерти търсят нов подход към предприемачеството в българските университети

Проектът "Българо-швейцарска предприемаческа еко система" поставя основите на партньорство в областта на предприемачеството между България и Швейцария. Целта му е...