Мария Иванова

Онтотекст разработи три ключови компонента в европейския проект за запазване на културното наследство Europeana

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, част от Сирма Груп, е разработила три от основните компоненти на европейската база за...

Огромно разнообразие от технически специалности на изложението „Образование без граници”

Съвременното висше техническо образование непрекъснато се модернизира и в неговата сфера все повече навлиза използването на високи, иновационни и авангардни...

Експерти търсят нов подход към предприемачеството в българските университети

Проектът "Българо-швейцарска предприемаческа еко система" поставя основите на партньорство в областта на предприемачеството между България и Швейцария. Целта му е...