Month: July 2017

Български учени могат да се обучават в изследователския център на ЕК

Български учени от академичните среди, научноизследователските организации и малките и средни предприятия могат да кандидатстват за обучение в Съвместния изследователски...

Общините получават 5,7 млн. лв. по програма “Оптимизация на училищната мрежа”

Министерският съвет одобри трансфери към общини за реализирани проекти по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Със средствата в общ...