Сугестопедията прави ученето лесно като на игра

sugestopedia

Възможно ли е да проговорим чужд език за пет седмици? Възможно ли е да взимаме изпити без стрес и да усвояваме в пъти повече нов материал за по-кратко време? Сугестопедията е метод на обучение, който разкрива тези възможности.

Сугестопедичното обучение стимулира едновременно интелектуалната дейност, емоциите и физическото състояние на човека. И за разлика от традиционното тръгва от общото към частното, а в основата му е убеждението, че човешкият потенциал е неизчерпаем.

Методът, който помага да се разкрият потенциалните възможности на личността, е открит от българския учен д-р Георги Лозанов през 60-те години на 20-ти век. Прилага се успешно в България през 60-те и 70-те години. Тогава комисия на ЮНЕСКО констатира резултатите от обучението и препоръчва разпространението му по целия свят.

Наричат го “забравения български бисер в педагогиката”, тъй като не след дълго у нас методът е забранен. Днес намира приложение в педагогиката, известна като десугестивно обучение (метод на скритите в човека резерви). А от две години интересът към сугестопедични центрове, школи и обучени преподаватели се възражда като все повече хора искат да разберат предимствата и недостатъците му.

Центърът за класическа сугестопедия “Вихровения” е един от учебните центрове в София, преподаващи езикови курсове за деца и възрастни. Само един учебен час в него е достатъчен да спечели дори и най-предубедения посетител. Учебният материал се поднася чрез ролеви игри, песни, танци и практически упражнения. А времето минава бързо и също като любимото хоби зарежда с радост и ентусиазъм.

За позитивното усещане допринасят гостоприемните домакини, топлите килими, по които стъпваш бос и цветните платна по стените. Най-ярко забележими са близостта и доверието в групата. Подкрепяйки се взаимно, пеейки, разказвайки и четейки, групата за кратко демонстрира завидни знания и умения за справяне в различни ситуации. А окуражаващото отношение на преподавателя е наистина впечатляващо. Диалогът е в основата, възможните решения – много, индивидуалният подход – задължителен. Така в края на урока вместо изморени, курсистите си тръгват заредени с харизмата и усмивката на учителя, а вместо с домашни – с вече усвоени нови знания.

Днес привържениците на метода, основаващ се на взаимното уважение и разбирането, че човешкият потенциал е неизчерпаем, се надяват той да се възроди като започне да се прилага в учебните програми на  училища и университети. Нещо повече – инициират превръщането му в национално богатство, което да представя страната ни пред света и да послужи за справяне в кризисни ситуации.

 

Автор: Мария Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *