ПУ „Паисий Хилендарски“ ориентира специалностите си към очакванията на работодателите

За професиите на бъдещето подготовката започва в настоящето, коментират от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Уменията и компетентностите, придобити в програмите на ФМИ, са ориентирани към очакванията и изискванията на работодателите в сектора, обясни деканът проф. д-р Антон Илиев. Преподавателите в магистърските програми имат непосредствен опит с IT бизнеса, а много от тях са ръководители или специалисти в софтуерни фирми.

Завършилите ФМИ на ПУ намират професионална реализация на силно атрактивни  работни места, свързани със съвременните информационни технологии, коментира проф. Илиев и припомня, че възпитаниците на факултета са носители на престижни национални и международни награди.

Очакваме интересът на бъдещите студенти да привлекат и най-новите бакалавърски програми „Софтуерно инженерство“ и „Математика, информатика и информационни технологии“, каза проф. Илиев. Първата от двете специалности, наред с вече познатите и утвърдени бакалавърски програми „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Информатика“ ще привлекат бъдещите IT експерти.

Ориентираните към бизнес най-вероятно ще изберат специалност „Бизнес информационни технологии“, а бъдещите преподаватели и ръководители в училищата ще се спрат на „Математика“, „Информатика и информационни технологии“ или „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.  Желаещите да усвоят висшата математика и да я прилагат в различни области на науката и бизнеса, разполагат с три възможности за избор: „Математика“, „Приложна математика“ или „Бизнес математика“. Тези специалности могат да се изучават както в редовна, така и в задочна форма.

Обучението в бакалавърските програми на ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага базови технологични дисциплини и практикуми, специализирани дисциплини, работа в екип по проекти за разработване на реални приложения, избираеми дисциплини за по-тясна специализация и завършва с дипломна работа или държавен изпит.

Всички студенти от информатичните специалности за бакалаври провеждат практика по специалността и преддипломен стаж във фирма. Учебните планове и програми са съобразени с изискванията на бизнеса и пазара на труда. Редица избираеми дисциплини се преподават от водещи специалисти от софтуерни фирми.

Бъдещите специалисти по софтуерни технологии, избират измежду четири нови магистърски програми според желаната от тях специализация: графични среди и потребителски интерфейси, мобилни системи и приложения, софтуерни архитектури и средства и системи с изкуствен интелект.

Тези, които предпочитат по-скоро да работят в бизнес среда, отколкото да разработват софтуер, или имат желание да съчетават и двете възможности, ще изберат магистърската програма „Бизнес информационни технологии с английски език“.

Сегашни и бъдещи учители по математика, информатика, информационни технологии могат да придобият магистърска степен в съответната дисциплина, по която преподават или към която желаят да се насочат.

Хората от приложната сфера, работещи с математика, също могат да продължат образованието си по приложна математика.

За бакалаври, завършили специалност от научното направление на съответната магистратура, обучението е с продължителност 1 година, а  за бакалаврите, завършили в други направления – 2 години.

Информация за всички бакалавърски и магистърски програми на Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“ представя специализирания сайт на ФМИ: http://fmi-plovdiv.org. За бакалавърски програми: http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=1387&ln=1; за магистърски програми: http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=1388&ln=1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *