Отпада изискването за легализация на дипломите на студенти, завършили в страни по Лисабонската конвенция

0

С промените в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета от Министерския съвет и обнародвана в Държавен вестник днес, отпада изискването за легализация и полагане на апостил на дипломите на студенти, завършили в страни по Лисабонската конвенция, ратифицирана от над 50 държави от Европейския регион, САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и други.

Приетите промени са с цел намаляване на административната тежест за гражданите. Това е поредната стъпка за облекчаване на административната процедура по академично признаване от 2009 г. насам. През 2010 г. Европейското дипломно приложение бе първият чуждестранен образователен документ, освободен от заверка, превод и легализация, а през 2011 г. изискваните задължителни документи бяха редуцирани от 8 на 3. Отпадна и изискването за последователно признаване на притежаваните чуждестранни дипломи за висше образование.

Важна крачка за облекчаване на гражданите в процедурата по признаване на придобито в чужбина висше образование през 2016 г. беше премахване на изискването за легализация и полагане на апостил върху документите, издадени от образователни институции в страни членки на Европейския съюз. Това изменение не включваше останалите държави, ратифицирали Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион (т. нар. Лисабонска конвенция). За тези държави от европейския регион наред със САЩ, Канада, Израел, Австралия и Нова Зеландия все още се искаше легализация.

С развитието на информационното общество все повече официални бази данни стават налични, където компетентните органи по признаване могат директно да проверят автентичността на даден образователен документ – официални регистри, бази данни на институции за висше образование, развитие на мрежата от Националните информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC и др.

Тъй като всички страни по Лисабонската конвенция в голяма степен са унифицирали съдържанието на образователните си документи за завършено висше образование, имат ефективно действаща мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC и поддържат публично достъпни официални бази данни или регистри за националните системи и  институции за висше образование, съвсем оправдано е отпадането на изискването за легализация на документите за придобито висше образование, издадено от университети в държавите страни по Лисабонската конвенция.

Държави, които ще се ползват от облекчения режим на заверки и преводи: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Република Киргизстан, Република Молдова, Румъния, Руска Федерация, Сан Марино, Светия престол, Словашка Република, Словения, САЩ, Сърбия, Таджикистан, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Черна гора, Чешка Република, Швейцария, Швеция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *