Назначават на стаж в кабинета студентите с най-иновативни идеи за развитие на страната

studentiПравителството обяви конкурс за студентско есе на тема „ Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“. Целта на конкурса е младите хора да бъдат ангажирани с идеи за решаване на най-неотложните проблеми пред управлението на икономиката в страната, да бъдат стимулирани да предложат иновативни и интересни решения за по-добро бъдеще.

Конкурсът цели още да заздрави връзката между висшите училища и подготвяните от тях студенти с държавната администрация и да предизвика интерес и ангажираност към проблемите на страната.

В него имат право да участват български студенти от всички специалности, обучаващи се във висши училища в страната или чужбина, завършили най-малко втори курс.

Трите есета, съдържащи най-ценни идеи за икономическото развитие на страната, ще бъдат наградени в навечерието на студентския празник 8 декември.

Победителите ще получат правото да стажуват един месец в политическия кабинет на заместник министър-председателя.

Крайният срок за участие в конкурса е 20 ноември 2013 г. Есетата ще бъдат подавани чрез Портала за студентски стажове в държавната администрация.

Повече за конкурса четете ТУК!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *