За два месеца 20 трайно безработни младежи бяха обучени за програмисти

програмиране20 трайно безработни младежи завършиха обучението си за програмисти по проект „Нови работни места“, реализиран от „TBI Info” ООД с финансовото съдействие на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Те са селектирани от бюрата по труда и в рамките на два месеца получиха нова квалификация и възможност да започнат работа като начинаещи програмисти.

На 21 януари 2015 г. от 16:30 в Гранд хотел София, зала Триадица 2, екипът на TBI info ще представи обобщена информация за реализирания проект, ще връчи сертификат на обучените младежи и ще оповести пред обществеността основните параметри по реализацията на проекта и работата, която новоназначените програмисти вече извършват. На събитието ще присъстват Ивайло Калфин – Министър на труда и социалната политика и Калин Каменов – Заместник- Министър на младежта и спорта.

Министър Калфин ще сподели своята визия за грижата на държавата за младото поколение и помощта за намаляване на младежката безработица. Калин Каменов ще отправи послание към младежите на България и ще връчи сертификатите за успешно преминалия курс на обучение.

TBI Info заявяват своето задоволство от добрите резултати постигнати от курсистите, при усвояването на една напълно нова за тях материя и продължава трудовите договори на 16 младежи. Също така планира да продължи с обучението на трайно безработни младежи, като кандидатства отново за финансиране на проект по ОП „Развитие на човешки ресурси“ през новия програмен период 2014-2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *