Арт инсталация разкрива генетичния код на хормона на любовта

tumblr_inline_new66358Qj1sxxu4jОт 15 до 21 ноември в музея “Земята и Хората” се провежда събитието “Усещане за Вселена”, представящо изложба Art@CERN и поли-сензорна арт инсталация. В изложбата са включени произведения на изкуството вдъхновени от и разказващи за изследванията провеждани в ЦЕРН. Тази изложба ще бъде показана за първи път в света в пълен обем. Посредством поли-сензорната инсталация ще се представят свойствата и изследва въздействието на един от важните човешки хормони – окситоцин (наричан още хормон на Любовта), който отговаря за пораждането на трайна връзка между хората и играе съществена роля в процеса на социализация. Генетичният код на хормона е преведен на езика на музиката и чрез визуализация на процесите протичащи на атомно ниво при неговото действие в организма, ще бъдат представени свойствата му. На място ще се провежда неврологичен тест на публиката за изследване на въздействието на хормона и на музиката му.

Програмата обединява: обекта, съизживяването, поезията, танца, музиката, науката и високите технологии, със следните събития:

· изложба Art@CERN
· изложба артефакти, обединяващи Науката и Изкуството
· поетичен спектакъл
· танцов спектакъл
· анимация
· лекции и дискусии разглеждащи и представящи интегриращата методология, резултат от сътрудничеството и комуникацията между Наука и Изкуство.
· мобилна лаборатория – неврологични изследвания на посетителите (зрителят не е само пасивен наблюдател, но е участник в многостранното изследване на Хормона на Любовта.)
· образователна програма – обучаваща децата чрез забавление, на математика, информатика, физика и геометрия.

По този проект заедно работят учени – физици, химици, биолози, медици и хора на изкуството – артисти, балетисти, композитори, художници. Основната задача е да се намери единна, обединяваща платформа, чрез която достъпно и ясно да се представят достиженията на човешкото познание и дух. Целта е по атрактивен начин, чрез включване на сетивни възприятия и активно участие на зрителите в познавателния процес, да се породи интерес към съвременните наука, технологии и изкуство.

Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:” съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Художествена Академия, Военно Медицинска Академия, Националния Център за Суперкомпютърни Приложения, ЦЕРН и Музея „Земята и Хората“, създават платформа “Наука и Изкуство” в България. Целта е изграждане на методология, обединяваща изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво в симбиоза с неврология, психология, музикално, танцово, театрално и визуално изкуства, създавайки по този начин единна платформа на общочовешката култура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *