Tag Archives: социално приобщаване

Нов управляващ орган на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”

Правителството реши Дирекцията „Структурни фондове и международни образователни програми”  да е управляващ орган на Оператовната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Оперативната програма се очаква да бъде…