Tag Archives: ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Още 180 млн. лв. ще бъдат насочени по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Нови операции за 180,5 млн. лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще започнат през 2018 година. Това обяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов…

Над 9 млн. лв. ще бъдат насочени в подкрепа на младите учени

Младите учени, докторантите, постдокторантите и специализанците в България ще бъдат подкрепени с над 9 милиона лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Целта е да се стимулира…

България става регионален център за нови научни технологии

Правителството одобри актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2030 г. и предлага на Народното събрание да я приеме. Проектът е подготвен от Министерството на образованието и науката…

Разделят бенефициента и управляващия орган по ОП “Наука и образование”

С промени в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката ще бъдат разграничени функциите между Управляващ орган и бенефициент на средствата по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен…

Пътна карта за научна инфраструктура разработи МОН

Актуализиран вариант на Националната пътна карта за научна инфраструктура в България 2017-2023 г. разработи екипът на Министерство на образованието и науката (МОН). Документът идентифицира съществуващите значими научноизследователски инфраструктури и оценява…

Нови 14 мерки по ОП „Наука и образование“ представи МОН

Документ с нови 14 мерки подготви Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерството на науката и образованието като Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за…

Близо 5 млн. лв. отпускат за студенти, докторанти и учени

  Студенти, докторанти и учени от седем висши училища и един институт към Българската академия на науките ще получат финансово подпомагане на стойност 5 024 842, 44 лв. лв. От…

Европейската стипендия за успех се увеличава на 150 лв. месечно

С по-високи европейски стипендии започва летният семестър на учебната 2016/2017 г. Така възнагражденията за успех в учението се увеличава от 120 на 150 лв. Тези за специални постижения скачат от…