Tag Archives: модернизация

Модернизацията на учебните програми бе обсъдена на семинар

Повишаването на квалификацията на преподавателите е важно за осигуряване на качествено висше образование, а използването на дигитални технологии и чужди езици ще постави българските висши училища на състезателната писта в…

Стартира модернизацията на 144 професионални гимназии

В 144 професионални гимназии в 28-те области на страната ще бъде извършена цялостна модернизация и обновяване на образователната инфраструктура. Средствата, които ще бъдат вложени, са 166,5 млн. лв., и са…

Министър Анелия Клисарова: Работим за модернизиране на учебния процес

„В Министерството на образованието и науката сме си поставили амбициозната задача за модернизация на учебния процес – в училищата да има Wi Fi зони, интерактивни дъски, повече компютри, таблети. Това…