Tag Archives: медицина

Новосъздадена българска организация ще събира пари за студенти по медицина у нас

Новосъздадената фондация Прогрес Медик ще събира средства в подкрепа на българските студенти по медицина. Тя е основана от група предприемачи в областта на здравните технологии и е насочена към подпомагане…

СУ ще приема студенти в специалност “Медицина” през учебната 2018/2019 г.

На заседание, проведено на 18 април 2018 г., Академичният съвет на Софийския университет взе решение да предложи допълнение в предложението за прием на студенти в Софийския университет през учебната 2018/2019 година. Проектът за…

Издателството на МУ-Варна предлага издания вече и в УМБАЛ „Св. Марина”

Университетското издателство официално предлага своите издания на територията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина”- Варна. Освен медицинска литература, издадена от МУ-Варна, се предлагат и медицински издания на други издателства в…

Обновена виртуална разходка предлага Медицински университет – Варна

Медицинският университет във Варна предлага нова услуга за младежите с интерес към лекарската професия – виртуална разходка в сградата на учебното заведение. Единият от най-динамично развиващите се и високотехнологични университети…