Tag Archives: докторанти

Допълнителни средства в размер на 1,5 млн. лв. се отпускат за стипендии на студенти, докторанти и специализанти

Правителството одобри отпускането на допълнителни средства в размер на 1,5 млн. за 2018 г. за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации…

Държавата гарантира до 50 млн. лева за кредитиране на студенти и докторанти

Правителството издаде държавна гаранция до 50 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите за 2018 г. за новите отпуснати кредити през бюджетната година. Финансовата подкрепа се изразява…

Над 60 студенти и докторанти от Пловдив ще участват в „Кариера за нова ERA”

  Над 60 студенти и докторанти от почти всички пловдивски университети са се регистрирали за участие в инициативата „Кариера за нова ERA”, която ще се проведе утре, 24 октомври, в…

Карол дава стипендия за докторанти в областта на нанотехнологиите, биотехнологиите и чистите технологии

Годишна стипендия в размер на 8000 лв. ще предостави отново финансова група Карол. Целта е да бъде подкрепен млад талантлив учен, със значим принос в своята научна област и интересен…

Оптимизира се приемът на студенти и докторанти в университетите

Министерският съвет одобри промени в постановлението, с което са определени условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища. Одобрени бяха…

Представяне на проект „Докторантски център Св. Климент Охридски“

В Софийския университет се състоя информационна среща за запознаване с възможностите по проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“. Софийският университет започна изпълнението на проекта, финансиран от Оперативна програма „Наука…

Одобриха държавната гаранция по закона за кредитиране на студентите и докторантите за 2018 г.

Правителството одобри 50 млн. лв. държавна гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите за новите отпуснати кредити през 2018 г. Договорените кредити по реда на Закона през предходните…

Близо 5 млн. лв. отпускат за студенти, докторанти и учени

  Студенти, докторанти и учени от седем висши училища и един институт към Българската академия на науките ще получат финансово подпомагане на стойност 5 024 842, 44 лв. лв. От…

Програма за подпомагане на млади учени и докторанти стартира БАН

Българската академия на науките даде началото на тазгодишната програма за подпомагане на млади учени и докторанти. Целта е да се стимулират българските кадри към научноизследователската работа чрез финансиране на проекти, разработващи…

250 студенти и докторанти ще участват в Международния филологически форум на СУ

250 млади изследователи от 18 държави ще представят разработки в  сферата на българистиката по време на Международния филологически форум за студенти и докторанти. Събитието ще се проведе на 13-ти ноември от 9.30…