Tag Archives: диференцирани нормативи

Одобрени са промени в диференцираните нормативи за издръжка на обучението на студенти

Правителството одобри промени в начина на определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления. Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални…