Tag Archives: дискусия

Дискусия: Какъв е пътят към устойчивите резултати?

9 Academy категорично не е типична обучителна инициатива, но и ние празнуваме началото на учебната година. Защото желанието за развитие и стремежът към нови знания заслужават да бъдат отбелязвани. Ще…

Дискусия за бъдещето на класната стая ще се проведе в Бургас

Новата версия на концепцията за „Класна стая на бъдещето”, както и безплатната онлайн платформа за обмен на обучителни материали StudyShare ще бъдат във фокуса на дискусия / семинар, посветена на…