Tag Archives: Включващо обучение с помощта на видео при работа с млади хора

Включващо обучение с помощта на видео при работа с млади хора /InDVT/

Целта на проекта „Включващо обучение с помощта на видео при работата с млади хора“ (InDVT) е да спомогне за подобряване на квалификацията на младежките работници и обучители, работещи в сферата на извънучилищното…