Включващо обучение с помощта на видео при работа с млади хора