Tag Archives: висше образование

Университети и бизнес обсъждат сътрудничеството си в София

Сътрудничеството между висшето образование и частния сектор като движеща сила  за модернизация и растеж е тема на тазгодишното издание на форума „Университети-бизнес“, който ще се състои на 22 и 23…

ВУЗФ спечели две награди за новаторски подход във висшето образование

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) бе отличено като един от новаторите в образователната сфера в България. Бизнес университетът получи две награди от тазгодишното издание на класацията „Новатори в…

Как висшето образование да бъде по-адекватно спрямо реалните нужди на бизнеса?

По време на националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“ ще бъде представен иновативният проект ERP Academy, който се създава като отговор на практическата бизнес нужда. Академията на съвременния…

Само 2% от работодателите търсят висшисти по туризъм

В момента едва 2% от работодателите у нас наемат висшисти с диплома по туризъм, а тенденцията ще се запази до 2020 г. Това става ясно от социологическо проучване, проведено в…

Висшето училище по застраховане и финанси и ДЗИ създадоха съвместна магистърска програма

„Иновации и бизнес процеси в застраховането“ е името на новата магистърска програма на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), създадена съвместно с ДЗИ. Тя стартира през настоящата учебна година,…

Създадоха първата магистратура по бизнес софтуер в България

Секторът за разработка и внедряване на бизнес софтуер у нас включва няколко десетки софтуерни и консултантски фирми, които създават, развиват и внедряват в предприятията различни типове системи за управление на…

ТУ-София допринася за създаването на стратегия за развитие на висшето образование

Нова стратегия, насочена към подобряване на качеството на обучение в съответствие с тенденциите за развитие на висшето образование във водещи университети в Европа и света, разширяване на научно-изследователската дейност и…

Платени стажове за висшисти от Европейския съюз

Комитетът на регионите организира платени дългосрочни стажове за граждани на държави, членки на Европейския съюз. Стажантите трябва да имат диплома за завършено висше образование, да владеят един от официалните езици на Съюза, както…

Приеха стратегия за развитие на висшето образование

В стратегията за развитие на висшето образование, разработена от Министерство на образованието и науката, се очертават ключовите приоритети в областта за периода до 2020 г. В документа е заложен ръст на бюджета за…