Tag Archives: Академия

Дискусия: Какъв е пътят към устойчивите резултати?

9 Academy категорично не е типична обучителна инициатива, но и ние празнуваме началото на учебната година. Защото желанието за развитие и стремежът към нови знания заслужават да бъдат отбелязвани. Ще…

Стартира пилотният проект на Академия за ученици – предприемачи „Идействай“

На 28 октомври в защитеното 202 ОУ „Христо Ботев“ в с. Долни Пасарел стартира пилотният проект на „Идействай“ – Академия за ученици – предприемачи. Академията ще продължи пет дни, в рамките на…