Shkolo.bg си поставя за цел да дигитализира училището и да го направи по-ефективно

Дигитализация, ефективност, гъвкавост – това са само част от целите на екипа, стоящ зад създаването на Shkolo.bg. Става дума за единна платформа с множество интегрирани модули, намаляваща значително административния процес в училищата.
 
Това се случва чрез т.нар. електронен дневник, който слага край на хартиените дневници и заедно с електронните бележници позволява на родителите да следят постиженията на своите деца в реално време.
 
Същевременно учителите се разтоварват значително от бумащината и имат възможността да се отдадат по-пълноценно на основната си роля – да бъдат преподаватели и мотиватори, вместо администатори.
 
Пред журналисти днес Симеон Предов, един от създателите на платформата, обяви, че през миналата година броят на училищата, които окончателно са се разделили с хартиените дневници, е бил 80. Очаква се тази година броят им да скочи до 400.
Други училища пък ползват дублирано електронни и хартиени дневници.
 
Предов допълни, че с иновативната услуга се облекчава и работата на директорите, които основно са натоварени с изготвянето на различни справки, графици и отчети. За учебната 2018/2019 г. чрез Shkolo.bg са генерирани над 40 000 справки.
 
Някои директори споделят, че използването на платформата им е спестило близо 1/3 от работата.
 
Цялата идея всъщност цели трансформция на традиционните административни процеси с бумащина, родителски срещи и още куп тромави похвати, които не помагат много на децата.
 
Другият плюс е сближаването на учителите с родителите, които често се чувстват изолирани от учебния процес и не всеки път научават важните неща за децата си. Според създателите на Shkolo.bg, така има по-тесен контакт между учители и родители и това допринася за по-голяма ефективност на образователната система.
Симеон Предов обясни, че в дигиталното пространство винаги има някои рискове за сигурността, но в този случай те са сведени до минимум. По думите му, няма риск ученици да трият или променят оценките си по електронен път. Няма опасност и трети, неоторизирани лица да получат достъп до данните на учениците.
 
Иначе допълнителни модули на платформата позволяват учители и ученици свободно да обменят и оценяват дигиталното учебно съдържание. Също така могат да се оценяват домашни работи, тестове и упраженения.
 
Общият брой на учебните заведения, които вече се възползват от услугите на Shkolo.bg, e над 1000 от общо 2400 в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *