Водещи новини

Обучения

Олимпиади и състезания

Български университети, научни институти и организации се включват в тазгодишната „Европейска нощ на учените“

Редица български университети като Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Медицински университет, гр. Варна, Университет по хранителни технологии,