Съвети от Бизнес институт

Uchi.bg стартира поредица от срещи с опитни професионалисти, които са избрали отново да инвестират в образование. Инициативата, която се осъществява в партньорство с Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси, търси онези умения, които ни дават възможност да бъдем успешни личности в днешното динамично време.

В тази рубрика ще ви запознаем с професионалисти в различни области, които са избрали да продължат образованието си. Те са част от Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси на ВУЗФ и The Business Institute. В поредица от интервюта участниците в Програмата ще споделят опита си за това как “ученето през целия живот” ги променя в позитивна посока.

Цанко Михайлов, студент в Магистърска програма Иновации, предприемачество и финанси: Програмата е инкубатор на идеи и партньорства

Цанко Михайлов работи като координатор и консултант в Институт “Отворено общество“ – София през последните

Мартина Божанска, студент в Магистърска програма по иновации, предприемачество и финанси: Успешно прилагам наученото в работата си

Мартина Божанска е Директор „Маркетинг и продажби” в Метрополитън Хотел София, където работи повече от 6