Новини

Бъдещите специалисти по „Компютърно и софтуерно инженерство“ и „Информационни технологии“ се обучава в съответствие с нуждите на пазара на труда

Факултет по компютърни системи и управление на Технически университет – София обучава първия випуск магистри