„500 години Реформация“

На 31 октомври 2017 г. се навършват 500 години от обнародването на 95-те тезиси, които според преданието Мартин Лутер е окачил на вратата на Дворцовата църква във Витенберг.

Докато предишните векове годишнините от Реформацията са се чествали само на национално ниво и в рамките на вероизповеданието, идният юбилей на

Реформацията ще се чества открито, свободно и вселенски. През 2017 година честваме не просто 500 години от Реформацията, а и си припомняме за ролята,

която Реформацията е изиграла при възникването на Модерността. Така фокусът на вниманието ще се насочи към онези импулси на Реформацията, чиито въздействия стигат до наше време. Защото това, което тръгва от Витенберг през 16 век, променя Германия, Европа и света.

Годишнината от Реформацията през 2017 г. се празнува – за разлика от всички

юбилеи на Лутер и Реформацията досега – в глобалната общност от Огнена земя до Финландия, от Южна Корея до Северна Америка. Международни проекти, в рамките на които се провеждат пътуващи изложби и пътувания на хорове,

сътрудничеството между фондации и енории в чужбина, международни конгреси и туризъм и мн.др. свидетелстват за световното измерение на юбилея.

 

Реформацията и църквата

 

Началният импулс на Реформацията е насочен към реформирането на вярата и църквата. Докато Средновековието е било убедено в незаменимостта на пастора като посредник между хората и Бога, според Лутер християните би трябвало сами да са в състояние да разбират меродавното евангелие. Затова неговата теология, основаваща се на лозунгите, т.нар. „сола“ (sola scriptura, sola gratia, sola fide – само Светото писание, само по благодат, само чрез вяра), има съществени последици за теологията и църковния живот. Така се слага край на средновековната религия,

основаваща се на изпълнение на предписанията, и властващото през цялото Средновековие монашество губи решаващото си значение. Преобладаващото

дотогава разделение на труда, според което едните трябвало да работят и да служат, докато „призваните“ се молят за тях, бива премахнато чрез теологията на Лутер.

 

Лутер възнамерявал единствено реформиране църквата, не тя да се създава наново, нито пък да се отделя от католическата църква. С критиката си към дотогавашната практика и неуредиците в католическата църква, като например търговията с

индулгенции и църковни длъжности, той правилно усеща настроенията по онова време. Тя се оказва толкова фундаментална, че много скоро възникват нови църкви и вероизповедания. Най-важните течения, които водят началото си от

Реформацията, са лутеранството и калвинизмът.

 

С Реформацията и зараждащата се контрареформация започва и едно столетие на конфесионални войни, които костват живота на милиони хора и опустошават големи части от Европа. Едва Вестфалският мир от 1648 г. слага край на борбите на християните помежду им и същевременно затвърждава раздора между

вероизповеданията.

 

Реформацията и обществото

 

Реформацията не само революционализира духовния живот, но и подтиква едно всеобхватно обществено-политическо развитие. Тръгвайки от Лутеровото позоваване на собствената съвест, хората откриват все повече своята собствена личност и стават все по-самостоятелни спрямо църквата и държавата. Това довежда до една ерозия на неограничената власт на досегашните авторитети. От свободата на всеки отделен индивид се ражда свободата на съвестта, която до днес бележи нашето съвместно съжителство в рамките на държавата, църквата и обществото. В съответствие с това от Реформацията се ражда едно ново разбиране за общество.

С помощта на откритото още през 15 век от Гутенберг книгопечатане писанията на Лутер се разпространяват бързо в цялата страна, а по този начин и използваният от него език. Лутеровият превод на Библията на немски е основата за възникването на единен писмен немски език. Тя за първи път открива и за хората от по-ниско образованите прослойки достъп до езика, комуникацията и медиите.

Книгопечатането замества духовенството, което дотогава се явява като единствената институция, посредничеща между човека и Бога. Божието словото вече принципно е достъпно за всеки, който е в състояние да чете. Реформацията допринася за един огромен тласък в образованието, тъй като ограмотяването на цялото население – на момичета и момчета! – се превръща в новия образователен идеал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *