3,8 млн. лв. се предоставят за достъп до електронни научни бази данни

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН в размер на 3,8 млн. лв. за обезпечаване на националния абонамент за закупуване на архив и достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и реферативни издания. С тях ще бъде гарантиран достъпът на научните организации до наукометричните, реферативни и пълнотекстови бази данни на издателство Elsevier.

Информацията, съдържаща се в базите данни, служи за извършване на съвременни и висококачествени научни изследвания в полза на обществото и икономиката.

Средствата за абонамента са предвидени в централния бюджет за 2017 г..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *