Швейцария инвестира над 4 милиона франка в 13 научни проекта у нас

safe_image.phpВ навечерието на 24 май Българо-швейцарската научноизследователска програма (2011-2016) съобщи за изпълнението на 13 съвместни изследователски проекта във водещи научни области. Въпреки че не е член на Европейския съюз, Конфедерация Швейцария участва в неговото разширяване, като подкрепя усилията на новоприетите страни-членки за намаляване на икономическите и социалните неравенства посредством конкретни, съвместно договорени мерки. Сред страните, получаващи подкрепа е и България, където Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) на стойност 76 милиона швейцарски франка подпомага страната ни в различни тематични области. Един от избраните приоритети е сътрудничеството в областта на научните изследвания и научния обмен. За тази цел през месец август 2011 г. се създаде Българо-швейцарски фонд за научни изследвания със съпътстваща го програма.

От 2013 г. започна изпълнението на 13 проекта с финансиране в размер на 4 235 400 швейцарски франка. От тях 88,25% се предоставят от швейцарската страна, а останалите 11,75% са национално съфинансиране от държавния бюджет. Изпълняваните научноизследователските проекти са от областта на екологията (2), селското стопанство (4), управлението на отпадъци (1), социалните неравенства (3), разработване на лекарствени форми (2) и иновативни строителни материали (1).

На 22 май 2014 г. в София Швейцарската научна фондация и Министерството на образованието и науката организират заседание на Комитета за управление на Българо-швейцарската програма за научни изследвания и междинна среща с изпълнителите на научните проекти за докладване на напредъка в изпълнението на дейностите в контекста на двустранното сътрудничеството и усвоените добри практики. В заседанията ще участват представители на двете организации, както и на Швейцарския офис за сътрудничество в България и Националното координационно звено от Министерския съвет на Република България.

Повече информация е достъпна на сайта на Министерство на образованието и науката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *