Фолиото, което намалява разходите на енергия

Знаете ли, че коло 6% от общата електроенергия, се използва за климатици и системи, които охлаждат нашите къщи, апартаменти и търговски помещения…

В големи страни като Бразилия, Китай и Индия, погледнато като разход на по-богатата част от населението, това е огромна сума пари. Харченето на енергия за тези цели едно, че е основен разход за потребителите, но също така и увеличава емисиите на въглероден диоксид, което е пагубно за растенията, както и за флората и фауната като цяло.

Тъй като те самите са описали в много статии, занимаващи се с научни и технологични постижения, Ronugui Jang и Hiaobo Jin от университета в Колорадо, са намерили идеалната алтернатива на всички тези проблеми. Екип от учени изобретявафолио, което може да охлади сградата, без използването на охлаждащи елементи и всичко това, което също е важно, е възможно без да се използва енергия. Освен това, този материал може да се използва като стандартен метод встроителството, със своята много ниска цена на квадратен метър.

Иновативна структура от материали си взаимодействат в процес, който е известен като радиално охлаждане. Тази система се възползва изцяло от земната атмосфера, като позволява и дава възможност на определени дължини на вълните от инфрачервеното излъчване, които носят топлина, да влязат в пространството безпрепятствено. С трансформирането на нежеланата топлина в инфрачервената енергия, при правилна дължина на вълната, това строителсно фолио след това отива директно към атмосферата и космоса.

Д-р Джин и Д-р Янг не са първите, които се опитват да охладят сграда по този начин. Sansui Fan и колегите му от университета Станфорд в Калифорния, показват устройство, което се използва за кратко, през 2014г. Техният материал, обаче, се състои от слоеве от хафниум и силициев диоксид, които се различават по дебелина и се поставят във вода със силиций. Този процес станал много по-скъпза производство, поради което се отказат от по-нататъшни проекти.

 

Източник: Фирма за ремонт на апартаменти – ЗИД КО

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *