Факторите, които родителите е добре да съобразяват при избора на училище

american-english-academyПотребителите на услугата в общностата Американско-английска академия имат възможност да избират модел, по който да бъдат обучавани. Те могат да изучават билингварна система, само българска или само на английски език. За родителите, които са изправени пред избор за подходящо училище за предпрофесионална подготвка тази публикация дава ясна ориентированост какви аспекти е добре да се имат в предвид.

В западните общества устойчиво продължават да се търсят хора с квалификация в сферата на интелигентните тегнологии IT. Трудностите с кадровата база са чувствителни в някои иновативни области, например, фармацевтиката, биотехниката, генетиката, екологичната енергетика, високите технологии и роботиката.

От жизнено важно заначение са личностовите аспекти, например, когнитивните процеси, критичната мисъл, уменията за справяне в проблемни ситуации, асертивноста и уменията за работа в екип. Все по важни стават меките умения, които включват социални, презентационни, комуникативни и др. Те се приемат за много стойностни, най-вече в ситуация, когато ученикът се намира в бързопроменяща се, гъвкава заобикаляща го среда, където критериите за резултатност от работата му са освен високи и динамично покачващи се. Трите най-значими фактора, които родителите е добре да съобразяват в избора на училище, когато желаят техните деца да имат успех в кариерата си. Решението за подходящо училище е един от най-трудните избори, пред които застава всеки родител. Един неподходящ избор може да се окаже с изключително негативни последици за бъдещата кариера на учениците и дори може да го провали.

Всеки родител е добре да се води от няколко условия, катог става въпрос за избор на училище за децата му. Как определено училище се конкурира с останалите училища? Продължават ли образованието си и в какви университети чениците, които са завършли конкретното училище? Често ли в училището учениците показват високи постижения? Учениците реализират ли предварително начертаната си визия за развите? Какви са учебната система и образователнния план? На какво ниво е училището по отношение допълване на учебния план с курсове по избираеми предмети, въз основа на интересите на учениците? Подкрепя ли училището личностното развитие на учащите, като допълнение към академичното им израстване? Във връзка с културата, ценностната система и манталитета, средата в училището сходна ли е с тази в семейството, в което детето е израстнало?

Повече информация може да намерите на: International school Sofia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *