Университети и научни организации се запознават с новостите за европейското финансиране

64DX9852Скромното участие на България при първото набиране на проекти за финансиране от Европейската комисия по ХОРИЗОНТ 2020 – Инструмент за МСП, завършило на 18.06.2014 г. без нито един одобрен за финансиране проект показва, че съществуват проблеми в мотивацията, разбирането, интерпретацията и подготовката на проекти по тази програма.

Ето защо Клуб по управление на знания, иновации и стратегии организира обучение за представители на университети, научни организации и малки и средни предприятия със специфичните изисквания, критериите за оценка и най-често допусканите от кандидатите слабости и грешки при подготовката на проекти по този Инструмент.

Семинарът, наречен “Новости за европейското финансиране по Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП”, ще се проведе на 03 октомври от 9.00 до 14.00 ч. в Представителството на Европейската комисия в България.

Участниците в него ще научат: какви са предизвикателствата пред българския бизнес в Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП; защо иновациите са ключов фактор и предмет на бизнес проектите; защо фирмите трябва да участват в Инструмент за МСП; примери, изводи и съвети от практиката на български и чуждестранни експерти; как да се подготвят успешни бизнес проекти – фактори за успех; стъпките в онлайн подготовката на проекти и др.

Организаторът на обучението – Клубът по управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС) е сдружение с нестопанска цел за насърчаване и прилагане на постиженията на науката и най-добрите практики в областта на знанието, иновациите и стратегиите за управление на бизнеса в България.

Основната цел на клуба е да стимулира трансфера и използването на съвременни методи и средства за управление на знанията, иновациите и стратегиите в предприятията и организациите в България с цел постигане на по-висока ефективност на управлението като цяло в страната и подобряване на конкурентната позиция на отделните организации.

Повече информация за програмата и лекторите на събитието е достъпна ТУК.

Присъствието на семинара се осъществява след предварителна регистрация, която е достъпна ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *