Технически университет – София отваря вратите на своите учебни лаборатории за ученици  и кандидат–студенти в „Дни на отворените врати“ на 5 и 6 март 2020

 

 

На 5.03. и 6.03.2020 г. в Техническия университет – София ще се проведат „Дни на отворените врати“. Основната цел на инициативата е кандидат-студентите да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с възможностите за обучение и с добрите перспективи за професионално развитие. Поканени са ученици от София и страната и всички, които имат интерес към инженерните науки. За тях ще са отворени над 50 факултетни лаборатории по оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника и  много други. Преподаватели ще представят съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, мехатрониката, транспорта и други. Студентският клуб по роботика е организирал уъркшоп, по време на който ще се правят демонстрации по запояване на платки, а гидове на учениците ще бъдат студенти от Студенския съвет на ТУ-София.

Дните на отворените врати са инициатива, която цели да повиши интереса на младите хора към инженерното образование. Признание за високото ниво на обучение е и присъдената оценка по институционалната акредитация на Техническия университет – София – 9,56, която е една от най-високите оценка на български университети в момента. В рейтинговата система на висшите училища в България за поредна година Технически университет – София е първенец в 6 професионални направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *