Теодора Зарева и Олга Василевска, фондация “Мечти в действие”

618x463Теодора Зарева и Олга Василевска са учредители на фондация “Мечти в действие“, чийто проект е сайтът wishbox.org – платформа за професионално ориентиране и личностно развитие на младите в България. WishBOX създава популярно съдържание за младежи, свързано с темите за кариерно и личностно развитие посредством съвременни, уеб-базирани медийни формати, както и чрез провеждане на събития, сред които “Аз, ученикът” и “Аз, инженерът”.

С над 60 видео интервюта на професионалисти, ежедневни блог статии и месечни предизвикателства, платформата информира, мотивира и вдъхновява младежите за успешна реализация в съвременното общество. Проектът създава и ресурси за кариерно ориентиране за учители и ментори, като през 2013 година обучи над 150 учители от цялата страна, за работа с Пътеводител за професионално оринетиране (издаден с подкрепата на сдружение “Тук-Там” и Виваком), който е смъкван безплатно от сайта близо 1000 пъти.

Най-новата продукция на WishBOX е реалити уеб-формат за младежи, развиващи своите умения в различни професионални сфери, който ще направи своята премиера през февруари. В екипа, развиващ проекта участват активно над 20 доброволци, част от които ученици и студенти. Благодарение на проекта WishBOX, Олга Василевска е сред избраните в престижната класация на Дарик Радио за млади лидери в България “40 до 40”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *