Тек Експъртс стартира съвместна обучителна програма с Университета по библиотекознание и информационни технологии

 

Лекциите са с практическа насоченост, а преподаватели ще бъдат някои от водещите експерти от компанията за изнесена софтуерна и техническа поддръжка

От настоящата учебна година, Тек Експъртс започва партньорство с Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в София. В продължение на първия семестър, 30 студенти от трети курс ще се обучават в програма, разработена от компанията. Тя е предназначена да ги запознае с най-новите технологии в областта на облачните инфраструктури и по-специално Microsoft Azure Cloud, в която Tek Experts има задълбочена експертиза и голям екип. Обучението ще бъде в помощ на бъдещата професионална реализация на студентите в ИТ и аутсорсинг сектора.

В отделните модули от програмата ще бъдат застъпени базовите концепции на облачните среди, тяхното интегриране, развитие, поддръжка и използване. Младите специалисти ще придобият практически знания и умения по управление и поддържане на Azure Cloud инфраструктура, създаване и управление на Storage, Network и Compute ресурси, работа с изкуствен интелект (AI – Cognitive services, др.) приложения, боравене с повечето от инструментите за управление на средата и ще научат повече за различни видове сертификации. Освен теоретични, в програмата са предвидени и много практически занимания.

Курсът е част от свободноизбираемите предмети във факултета по Информационни науки и се е оказал най-предпочитаният сред тях за зимния семестър. В обучението ще се включат осем преподаватели-практици от екипа на Тек Експъртс в София – Лора Караславова, Technical Support Stage 2, Светослав Антонов, Subject Matter Expert, Александър Вангелов, Technical Support Stage 2, Димитър Джонгов, Subject Matter Expert, Свилен Симеонов, Technical Support Stage 3, Коста Грудев, Subject Matter Expert, Николай Димитров, Subject Matter Expert и Илия Илиев, Technical Support Stage 3 и основен организатор на програмата.

„Стремежът ни е да развиваме връзката образование-бизнес и се радваме, че на нас се пада честта да сме първите, които развиват дисциплината Azure Cloud в български университет. Искаме да направим обучението на студентите по-практически насочено, а знанията им лесно приложими в бъдещата им кариера в ИТ и аутсорсинг сектора“, споделя Антон Ганев, Operations Manager Microsoft Azure в Тек Експъртс.

Заедно с колегата си Димитриос Скоуплиос, Site Manager for Microsoft Projects, той вече се срещна със студентите и двамата представиха различните модули от курса.

„Факултетът по информационни технологии към УниБИТ постоянно се стреми да повишава качеството на подготовка на студентите. Сътрудничеството с фирми – лидери в ИТ бранша открива изключителни възможности за подготовка на качествени кадри в тази област“, каза проф. д-р Георги Димитров, заместник-декан по учебната дейност във висшето учебно заведение. Той добави, че съвременните тенденции за провеждане на обучението в тясна връзка и с помощта на бизнеса вече дават своя резултат, както и че всяка година все повече студенти припознават УниБИТ като своя университет, който им дава възможност за успешен старт в професионалната реализация. „Тясното взаимодействие с Тек Експъртс и подготвените на изключително високо ниво учебни модули, както и атрактивно преподаваният учебен материал вече заинтересуваха голяма част от студентите. Ръководството на университета, начело с проф. д.н.  Ирена Петева е убедено, че това е верният път за подготовка на висококвалифицирани кадри в УниБИТ”, допълва той.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *