Стартира кампанията „Да създадем заедно България 2020 г.”

99c014a96b0f2fd6d601ae4adc5f7a90С академичната общност ОИЦ-София дава старт на националната кампания „Да създадем заедно България 2020 г.“ в столицата. В понеделник – 16 март от 8,55 ч. екип на Центъра ще бъде в учебна аудитория при студенти от Университета за национално и световно стопанство. Пред младежите ще бъде представена целта на Кампанията и раздадени анкетни карти, в които всеки студент ще може да даде своето предложение за подобряване на учебната база, спортните площадки и околна среда около университета. Най-добрите предложения, оценени от Академичното ръководство на УНСС, ще бъдат представени с 3D проекти или с презентации от самите студенти във втория етап на Кампанията.

Веднага след края на събитието, ОИЦ-София щe даде пресконференция с начален час 9,30 ч. в УНСС. В 9,45 ч. екипът на ОИЦ-София ще раздаде анкетни карти и на студенти от Националната спортна академия.

В рамките на Кампанията анкетни карти ще бъдат раздавани сред граждани, в учебни заведения, в районните администрации Столична община, представители на бизнеса, НПО, образователни институции, социални и културни институции, читалища, медии. Набирането на проектни предложения ще приключи на 5 април 2015 г. В периода 6 – 15 април получените предложения ще бъдат обобщени, а до края на месеца ОИЦ-София ще проведе тематични събития във всички общини от София-окръг и в Столична община) с потенциалните бенефициенти по проекти, с участието на представители на УО на оперативните програми. Инициативата ще продължи до 9 май 2015 г., когато ще бъдат представени най-добрите проектни идеи.

Кампанията „Да създадем заедно България 2020 г.“ е инициатива на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Тя ще се проведе в периода 16 март – 9 май и ще обхване цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *