Стартира второто издание на академия „Иновация в действие”

Innovation in actionСтартира второто издание на социално-отговорния проект на „Солвей Соди“ – Академията за иновации „Иновация в действие“. По своята същност инициативата цели образоването на младото поколение в България на тема “Иновации”, като дава основа за разбиране и умения за реализация на устойчиви иновации и предоставя безплатни знания на отворени семинари и работилници. Темите на “Иновация в действие ‘2015“ са свързани с устойчивото развитие, здравословния живот и безопасност на средата около нас и с технологичните иновации.

Академия „Иновация в действие” се организира отново в партньорство с Института за предприемачи на „Сиско“, представляван от The Business Institute, и Havas Worldwide Digital, представили се изключително успешно по време на предходното издание през 2012-2013 г.

В академията отново ще могат да се включат млади хора – настоящи студенти или завършили в рамките на последните пет години. „Искрено се възхищавам на хората, които са изградили бизнес от неговите основи, с много труд, креативност и желание. Ето защо се радвам, че превръщаме инициативата „Иновация в действие” в проект, който ще насочи още много млади хора по пътя на осъществяване на техните идеи, като по този начин работи за устойчиво развитие във всички сфери на живота. Това е наш постоянен стремеж, още повече сега, когато „Солвей Соди” празнува 40 години от пускането в експлоатация на Новия завод за калцинирана сода в гр. Девня, каза по повод инициативата г-н Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди” АД.

Инициативата е разделена на два основни етапа – кандидатстване за участие в академията и работилници за иновационни проекти. Първият етап на академия „Иновации в действие” официално стартира на 17 декември 2014 г. на уеб страницата на академията http://innovationinaction.eu/.

Кандидатите могат да заявят желанието си за участие в конкурса, като попълнят онлайн формата за кандидатстване в сайта, както и стандартизиран тест. Той е изработен от Съюза на психолозите в България и следва утвърдени и ясни критерии, като фокусът пада върху потенциала за развитие на иновации. Ще бъдат следени фактори като предприемчива креативност, възможност за справяне с предизвикателства и общо управление.

Всички участници, попълнили въпросника, автоматично ще получат доклад относно представянето си в ключовите за проекта области, което е добавена стойност за всеки кандидат. Кандидатите с над 70 % успеваемост ще имат възможност да се включат във втория етап на инициативата – работилниците. В тях за период от три месеца участниците ще могат персонално да получават съвети и конкретни знания за това как да изготвят проекта си най-успешно, как той да бъде финансово самостоятелен и на какво да наблегнат, за да има полезно въздействие върху обществото. Целта на работилниците е да се изгради разбиране, знания и умения за устойчиви иновации, да се повиши мотивацията и увереността за реализация им, както и участниците да получат подкрепа и експертно мнение в представянето на идеите си.

Тъй като академията е национална, организаторите са предвидили специална секция в уеб страницата за тези, които няма да могат да присъстват на организираните през м. март 2015 г. работилници в София и Варна, за да може знанията и уменията да бъдат достъпни за всеки желаещ да се включи в нея. По този начин проектът става достъпен за млади хора от цяла България.

След края на работилниците кандидатите, подготвили пълно описание на своя проект, го изпращат чрез профила си в сайта на инициативата. Трите предложения с най-високи резултати, оценени от авторитетно жури, ще бъдат обявени на официално награждаване, което ще се състои в края на май 2015 г. Те ще спечелят атрактивни награди, свързани с обучение по иновации и предприемачество. Първа награда ще предложи едноседмична лятна програма в Solvay University в Брюксел, а втора – магистратура „Иновации, предприемачество и финанси”, разработена съвместно от ВУЗФ и Института за предприемачи на „Сиско“. Третата награда е посещение на курс по иновации, организиран отново от Института за предприемачи на „Сиско“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *