Софийско бизнес училище обучава бъдещите лидери на България

home-admissionСветовноизвестни учени и бизнес лидери ще представят вижданията си за управлението на актуалните икономически и финансови рискове, свързани с развитието на  Европейския съюз, Азия и Украйна, и вариантите за действие на България и българския бизнес по време на майсторските класове на Софийското бизнес училище. В продължение на седем дни – от 28 юни до 4 юли – екип от международно признати учени и утвърдени ръководители в корпоративното и държавно управление ще дискутират съвременните предизвикателства и реакциите на Азия  и Европа, последиците от украинските събития за ЕС и НАТО, глобалната война на валутите, бъдещето на еврото, съвременната структурна криза, наложителните реформи в банковия сектор, китайската икономическа мечта, динамиката в бизнес моделите на Корея, икономическата криза в Европа и на Балканите.

Основната цел на майсторските класове е да предложат интерактивна платформа на представителите на българската държавна, академична и бизнес общност за различни гледни точки към глобалните икономически и финансови рискове, за различни мнения относно възможните сценарии за развитие на рисковите групи, като така подпомогнат  изграждането на адектватни институцонални и личностни реакции на държавно, корпоративно и обществено равнище. Високата степен на познавателна полезност предполага и задължителна подготовка за участие, поради което се изисква всеки от участниците в майсторските класове да  премине през внимателен подбор и да покрие минимум от подготвителни теми с оглед гарантиране на капацитет за активно участие, възприемане на знания и провокиране на идеи и решения.

Желаещите да участват трябва да имат като минимум завършена бакалавърска степен и да владеят отлично английски език. Заявки за участие в майторските класове се приемат до 12 юни. Поради ограничения брой места, с предимство при одобряване ще са първите подали документи кандидати. Завършилите участници получават сертификат от Софийското бизнес училище, а най-активните – препоръки от неговите научни ръководители. Софийското бизнес училище в неговото лятно издание и ексклузивни месечни лекции се организира съвместно от Реформ Юнион Клуб и Нов български университет за трета поредна година, като в миналогодишните издания лектори са били световни авторитети от ранга на проф. Лешек Балцерович, проф. Кевин Дауд, руския писател Виктор Ерофеев, анализаторa от American Enterprise Institute Стивън Хейуърд и др.

Повече информация е достъпна на официалната страница на училището.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *