Софийският университет открива филиал в Бургас

Софийският университет ще открие филиал в Бургас, реши Академичния съвет на Алма матер. Остава само по въпроса да се произнесе Националната агенция по оценяване и акредитация, от чието решение зависи дали такова звено ще има.

Очаква се във филиала да бъдат обучавани студенти в магистърска степен по професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление” в редовна и задочна форма. Обучението за магистърска степен ще продължава в срок от година и половина.

Във филиала ще преподават 65 редовни преподаватели от СУ. Те ще пътуват по график.

Вече дори е купен специализиран софтуер и е изграден електронен каталог с възможности за достъп чрез интернет на Университетската библиотека на СУ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *