Регионална среща за иновативно образование чрез роботика и дигитализация

Институтът по роботика – БАН е координатор на конкурсния европейски проект “Подобряване на благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии”, (RONNI), DSPF, 07_ECVII_PA07. Основна цел на проекта е приложението на роботиката и цифровите технологии в образованието за преодоляване на затрудненията при учене, повишаване на нивото на компетентност, капацитета и уменията на бъдещите граждани за по-добро качество на живот. Предвижда се създаване на балканска регионална мрежа от специалисти за партньорски инициативи и обмен на знания.

Ключов подход е използването на съвременни роботизирани технологии с мултифункционално приложение като интелигентните платформи „Роботи NAO”, образователни роботи, системи „Lego Mindstorm”, „Turtlebot” и др. В дейностите ще се използват конструираните и осъществени иновативни роботизирани модули в Института по роботика, които са програмируеми за подпомагане на учебния процес както за детски градини, така и в училищата. Навсякъде по света образователните политики са насочени към включване на децата от най-ранна възраст към творчество, въображение и самодисциплина. Очевидно това е един от най-важните проблеми пред цивилизацията. Няма технологични и културни пробиви в бъдещето без грижи към подрастващите. Ето защо проектът, ръководен от Институтa по роботика-БАН, използва научния подход в образованието като формира предпоставки чрез игрова среда и предразполагащи въображението условия децата и учениците да развиват креативността и потенциала си.

Важна е ролята в проекта на създадената от Институтa по роботика-БАН уникална за страната Робо-Академия в рамките на Ученическия институт на БАН. Предвижда се провеждане на анкета сред учители, експерти от администрацията, свързана с образователния процес, общините и неправителствените организации, и особено родителите за необходимостта и формата от въвеждане на тези технологии в детските градини и училищата. Анкетата ще се проведе в страните-участнички в проекта: България, Гърция и Хърватия. Освен страните-партньори, в анкетата участва също Босна и Херцеговина. Този балкански форум подпомага просперитета на региона. Желанието на всички участници е да се формира консорциум, който да подготви бъдещ стратегически проект по тази тематика.

От 26.02.18 до 01.03.18 г. в Кавала, Гърция се състоя учредителната среща по проекта, финансиран от Европейска стратегия за Дунавския Регион (EUSDR), Фонд за стратегически дунавски проекти (DSPF) и град Виена с координатор ИР – БАН. Ръководител на проекта е доц. д-р Снежана Костова. Домакин на срещата беше партньорът в проекта от Гърция – Департаментът по компютърни и информационни технологии на Технологичен институт на Източна Македония и Трaкия (EMaTTech), град Кавала. Участваха още партньорите от Факултет по електро и машинно инженерство на Университета в град Сплит, Хърватия (US, FESB) както и стратегически партньори от Гърция. На срещата присъстваха повече от 30 участници. Тази балканска среща, преминала в добронамереност и сътрудничество беше използвана за обмяна на опит между участниците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *