Приеха стратегия за развитие на висшето образование

Анелия КлисароваВ стратегията за развитие на висшето образование, разработена от Министерство на образованието и науката, се очертават ключовите приоритети в областта за периода до 2020 г.

В документа е заложен ръст на бюджета за образование, който трябва да се повиши двойно – от около 3 на 6% , а парите за наука почти тройно – от 0.3% на 3 %. Предвижда се допълнително финансиране на факултети, чиито студенти се реализират на пазара на труда по специалността си. Целта е постепенното премахване на финансирането на университети според броя студенти, а не на база качество на обучение.

Очакванията при изпълнението на стратегията са това да доведе до съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование. Друг очакван резултат е стимулирането на научноизследователската дейност във висшите училища, развитието на иновациите и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *