Потребителски кредит и рефинансиране

Потребителските кредити са заеми, които се отпускат на хората от банка- в брой или в безкасова форма. Целта на кредита може да бъде покупка (телевизор, хладилник, компютър), платежни услуги (екскурзии, курсове на лечение) или просто пари за ежедневни нужди. Потребителските кредити могат да бъдат насочени и ненасочени, със или без обезпечение.

Лихвените проценти по потребителските кредити

Лихвата на потребителския кредит зависи от много параметри: размер, срок, вид на валутата, кредитна история и други фактори. Заемът може да бъде по-изгоден, ако е плануван за кратко време. Кандидатите за минимален лихвен процент могат да бъде кредитополучатели с положителна кредитна история, предоставили пълен пакет от документи, които имат доходи, такива, че плащането по заема ще бъде не повече от 40% от месечния им доход. Отстъпка също така да могат да имат кредитополучатели, които получават заплатите си по банков път, от банката вкоято кандидатстват за кредит.

Благоприятни потребителски кредити

Предимството на потребителските кредити е, че бързо получавате пари за всякакви цели. По този начин, не се бавите дълго време и няма голям риск, че, например, даден продукт или услуга ще поскъпне. Повечето банки имат онлайн платформи за кредити, но можете да заявите вашияв най-близкия й клон.

Защо да рефинансирам кредита си?

Предимството на рефинансирането, е, че можете да комбинирате няколко кредита в един. Например, паричен заем, заем за колата и заем от кредитната карта. За тази услуга се нуждаете от същите документи, както в подготовката за предишните заеми: формуляр за кандидатстване, лични данни, удостоверение за доходи и документи, за отпуснатите предишни заеми.

Важна подробност – банката ще се съгласи да рефинансира, отпуснатите преди това заеми, ако те са възстановени без просрочени задължения. Ако сте имали затруднения с изплащането на заема, тогава вероятността за неуспех е голяма.

Повечето банки предлагат рефинансиране на кредити само за определен кръг от клиенти – пенсионери, вложители и др. Някои банки налагат наказания в случай на неправилна употреба на кредита. Например, ако кредитополучателят в определен период от време не погасява кредита – лихвеният процент се увеличава с няколко процента.

Източник: kreditite.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *