Платени стажове за висшисти от Европейския съюз

висшистиКомитетът на регионите организира платени дългосрочни стажове за граждани на държави, членки на Европейския съюз. Стажантите трябва да имат диплома за завършено висше образование, да владеят един от официалните езици на Съюза, както и да имат добри познания по втори такъв (френски или английски).

Дългосрочните платени стажове включват работа в една от службите на Комитета на регионите и се провеждат между 16 февруари и 15 юли (пролетни стажове) и между 16 септември и 15 февруари (есенни стажове). За дейността си стажантите получават месечно възнаграждение.

Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване. Крайният срок за кандидатстване  за пролетните стажове е 30 септември 2014 г.

Повече информация е достъпна на официалната страница на Комитета на регионите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *