Офис сграда – местоположение и проектиране

Когато www.forton.bg работи за Вас!

Офис сграда днес в смисъла за правенето на бизнес не означа това, което означаваше в миналото. В България допреди години офис сграда и понятието за офис сграда рядко съществуваше в съвременният смисъл на думата. Можем да оприличим или доближим сградите на администрацията в заводите и фабриките от миналото към облика на съвременната офис сграда, но като че ли по скоро тяхната функционалност. Повечето средни и малки фирми у нас помещаваха централите си и управленските си кадри в различни апартаменти пригодени за офиси и по нищо не личеше, че една бизнес среда е въобще за правенето на бизнес. Днес обаче нещата стоят много по-различно и в големите градове на България, развити значително икономически, наблюдаваме обособяването на офис площи неделима част от които е сама по себе си офис сградата. За местоположението на офис сграда и нейното проектиране е добре да се говори, понеже често у нас предприемачите не съумяват напълно да посрещнат критериите на съвременният бизнес относно офис пространствата! За да бъдете от предприемачите, които успешно реализират бизнес проектите си, свържете се с Фортън България и техните професионални бизнес консултанти. Можете да ги намерите на www.forton.bg още сега!

Проектиране и местоположение на една офис сграда

Относно проектирането на една офис сграда – компонентите, които трябва да се обмислят и предвидят са изключително много. Но, винаги започваме от местоположението на офис пространствата в офис площта и цялостната локация на комплекса от сгради или самостоятелната офис сграда. Много е важно да се избере локация, която е ключова за даден регион или има потенциала да се превърне в такава. Така например централните местоположения на офиси в градове, като Пловдив и София са изключително ключови и дават изключително благодатна почва за развитието на даден бизнес, но са все повече пренаселени и трудно могат да се намерят свободни парцели за обединяване и застрояване там. Освен това регулацията на градската среда е сред нещата, с които трябва предприемача да се съобрази, ако иска да изпълни проекта си. Когато избирате парцели за вашите проекти на офис сгради, Фортън напълно адекватно и коректно ви съветва, какво, кога и как е добре да направите!

Проектирането на офис сграда не спира само до избора на добра локация за целта, напротив всичко само започва оттам. Наемателите на бизнес сгради търсят добра последваща поддръжка на сградите и офисите в тях, както и на общите части. Изискват съвременна архитектура, но и едно щадящо околната среда пространство зареждащо ги с енергия и зеленина. При това техническата обезпеченост на проекта ви за офис сграда трябва да бъде безупречна по отношение на системи за управление на сградата, контрол на достъпа, сигурност и безопасност на служителите и посетителите. Стига се и до гъвкавото разпределение на архитектурните пространства вътре в самата сграда и възможностите на наемателите да ги организират и променят по свой вкус. Разбира се височина, простор, светлина са само част от желанията на бизнес наемателите, които Фортън България много добре познава, понеже работи в тясна връзка с тях! Изберете сигурния и съвременен начин да проектирате и ситуирате офис сграда за съвременният бизнес – изберете www.forton.bg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *