Обсъжда се създаването на Национална дигитална библиотека

Library BooksСъздаването на Национална дигитална библиотека беше основна тема на кръглата маса „Българска дигитална библиотека – модели и подходи”, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

В началото на 2014 г. Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС) планира да премине към нова софтуерна платформа – Rosetta, с която могат да се манипулират огромни дигитални обеми и която разполага с голяма база от формати, съвместими със съвременните четци на дигитална информация. Това ще осигури по-трайно бъдеще на дигитализираните колекции и по-широката им достъпност в непрекъснато развиващия се технологичен свят.

Друга перспектива пред развитието на Своден каталог НАБИС е интегрирането на информация от българските електронни книжарници. Д-р Динчо Кръстев, изпълнителен директор на Фондация НАБИС, оповести новините по време на кръглата маса.

Според проучване на ББИА, до 2011 г. само 5,5% от цялото книжно наследство на България е дигитализирано, няма подходящи условия за физическото съхранение на старите ръкописи, както и достатъчно финансиране за допълване на вече съществуващите дигитални колекции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *