Обновена виртуална разходка предлага Медицински университет – Варна

mu varna razhodka

Медицинският университет във Варна предлага нова услуга за младежите с интерес към лекарската професия – виртуална разходка в сградата на учебното заведение.

Единият от най-динамично развиващите се и високотехнологични университети в страната е достъпен за поглед отблизо на следния адрес.

Това е и една чудесна възможност за пропусналите Дните на отворените врати на 24 и 25 март. Тогава кандидат-студенти, родители, учители и граждани от цялата страна имаха възможността да се запознаят както с материалната база на ВУЗ-а, така и да се докоснат до спецификата на обучението в различните специалности.

mu varna

Така посетителите се запознаха с дисциплините и учебните програми във факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване и в Медицински колеж. Те наблюдаваха лабораторни експерименти, 3D анатомия, виртуална микроскопия, 3D технологии в денталната медицина и реални демонстрации.

Показани бяха възможностите за спорт и културен живот в университета. В програмата бяха залегнали също представяне на най-богатата музейна сбирка по анатомия в страната, изследвания и профилактични прегледи, презентация на учебната платформа Blackboard, лекции за професионална реализация, филми за МУ- Варна, както и томбола с награди.

Филиалите на Медицински университет – Варна в Сливен и Велико Търново също посрещнаха редица младежи и техните родители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *