Национална стратегия се бори за по-малко самоубийства сред учениците

УченициУчениците са сред рисковите групи на извършени самоубийства и опити за самоубийства, става ясно от приетата от правителството Национална програма “Превенция на самоубийствата в България 2013 – 2018 г.” и план за действие към нея.

Основната цел на програмата е да се намали честотата на опитите за самоубийство и на смъртността. Целта е също повишаване на информираността на населението относно възможностите за укрепване на психичното здраве и позитивна мотивация.

Програмата е насочена към идентифицираните групи с риск – ученици (10-18 г.), военнослужещи, служители на МВР, медици, лица, изразили намерения и направили опити за самоубийство, хора с психични заболявания и с различни форми на дезадаптивно поведение. А също и към експерти от помагащите професии и преди всичко към работещите в областта на здравеопазването.

Дейностите по програмата предвиждат изграждане и поддържане на база данни за мониторинг на самоубийствата и опитите за  такива на национално и регионално ниво; оценка на ефективността от превантивните дейности; предоставяне на информация на съответните служби на МО и МВР.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата са задържане на сегашното ниво и понижаване на честотата на опитите за самоубийство с 10%, уточняват от правителството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *